Какво празник 2020 ни научи за стратегиите за мобилен маркетинг през 2021 г.

От само себе си се разбира, но празничният сезон през 2020 г. не приличаше на никой друг, който сме преживявали като творци. С ограниченията за социално дистанциране, които отново се утвърждават в целия свят, потребителското поведение се измества от традиционните норми. За рекламодателите това допълнително ни отстранява от традиционните стратегии и извън дома (OOH) стратегии и води до разчитане на мобилна и цифрова ангажираност. В допълнение към началото по-рано, безпрецедентният ръст на подарените карти се очаква да удължи празника