Трите ключа за решаване на масовия технологичен проблем на маркетинга

Твърде често технологиите се превръщат в олицетворение на успеха. И аз съм бил виновен за това. Технологията е лесна за закупуване и следователно се чувства като незабавно надграждане! Първото десетилетие на 2000-те беше почти входящо, така че ние се надпреварвахме към автоматизация на маркетинга с отворени обятия, в прах от поръчки за покупка и окончателни ръководства - бяхме готови и бягахме с новата си платформа. Пляснахме щорите, когато ставаше въпрос