Как да притежавате дигитална трансформация с влиятелни връзки

Вашите клиенти стават все по-информирани, овластени, взискателни, взискателни и неуловими. Тактиките и показателите от миналото вече не са в съответствие с начина, по който хората вземат решения в днешния цифров и свързан свят. Чрез внедряването на технологии търговците могат да повлияят основно на начина, по който марките гледат на пътуването на клиентите. Всъщност 34% от дигиталната трансформация се ръководи от ООП, докато само 19% са оглавявани от CTO и CIO. За търговците тази промяна идва като a