Allocadia: Изграждайте, проследявайте и измервайте маркетинговите си планове с по-голямо доверие и контрол

Нарастващата сложност и нарастващият натиск за доказване на въздействието са само две причини, поради които маркетингът е по-предизвикателен днес, отколкото някога е бил преди. Комбинацията от повече налични канали, по-информирани клиенти, разпространението на данни и постоянната нужда от доказване на принос към приходите и други цели доведе до нарастващ натиск върху търговците да станат по-внимателни планиращи и по-добри разпоредители с бюджетите си. Но стига да са останали да се опитват