Пет маркетингови тенденции ООП трябва да действат през 2020 г.

Защо успехът зависи от нападателна стратегия. Въпреки свиващите се маркетингови бюджети, ООП все още са оптимисти за способността си да постигнат целите си през 2020 г. според годишното проучване на разходите за ООП на Gartner за периода 2019-2020 г. Но оптимизмът без действия е контрапродуктивен и много ООП може да не успеят да планират трудни времена напред. Сега ООП са по-гъвкави, отколкото по време на последната икономическа рецесия, но това не означава, че могат да се склонят да излязат на предизвикателство