5 начина за засилване на процеса без компрометиране на творчеството

Маркетолозите и рекламните послания могат да станат малко капризни, когато се заговори за процес. Това не би трябвало да е изненада. В крайна сметка ги наемаме заради способността им да бъдат оригинални, въображаеми и дори нестандартни. Искаме те да мислят свободно, да ни измъкнат от утъпкания път и да изградят иновативна марка, която да се откроява на претъпкан пазар. Тогава не можем да се обърнем и да очакваме нашите рекламни послания да бъдат силно структурирани, ориентирани към процеса последователи на правилата