Петте печеливши позиции на всеки пазар

В предишния си корпоративен живот бях непрекъснато изумен от комуникационната пропаст между хората, които произвеждаха продуктите, и хората, които ги продаваха и продаваха. Като калайджия и решаващ социални проблеми, винаги бих се опитал да намеря начин за преодоляване на пропастта между производителите и търговците. Понякога тези усилия бяха успешни, понякога не. И все пак в хода на опитите да решим вътрешната работа на

Тайната на изграждането на вашата марка като Nike или Coca-Cola

В американската структура на брандирането наистина има само два вида марки: ориентирани към потребителите или към продукти. Ако ще вършите каквато и да е работа с вашата марка или ви плащат да се забърквате с чужда марка, по-добре да знаете какъв тип марка имате.