Печене в „Интелигентност“ в кампаниите „Drive-to-Web“

Съвременната кампания „шофиране към мрежата“ е много повече от просто насочване на потребителите към свързана целева страница. Това е използването на технологиите и маркетинговия софтуер, който се развива непрекъснато, и разбирането как да се създават динамични и персонализирани кампании, които дават резултати от мрежата. Преместване във фокус Предимство, което притежава напреднала агенция като Hawthorne, е способността да се разглежда не само анализът, но и да се вземе предвид общото потребителско изживяване и ангажираност. Това е