Онлайн успехът започва с CXM

Управлението на клиентския опит използва технология, за да осигури личен и последователен опит за всеки потребител, за да превърне перспективите в клиенти за цял живот. CXM включва входящ маркетинг, персонализирано уеб изживяване и система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) за измерване, оценка и оценка на взаимодействието с клиентите. Какво ще направиш? 16% от компаниите увеличават своите бюджети за дигитален маркетинг и увеличават общите разходи. 39% от компаниите увеличават бюджетите си за дигитален маркетинг, като преразпределят съществуващия бюджет