Продажба онлайн: Откриване на задействанията за закупуване на вашия потенциален клиент

Един от най-честите въпроси, който чувам, е: Как да разберете кое съобщение да използвате за целева страница или рекламна кампания? Това е правилният въпрос. Грешното съобщение ще надделее над добрия дизайн, правилния канал и дори страхотна награда. Отговорът е, разбира се, зависи от това къде е вашият потенциал в цикъла на закупуване. Има 4 основни стъпки във всяко решение за покупка. Как можете да разберете къде е вашата перспектива