Увеличете максимално маркетинговите си усилия за 2022 г. с управление на съгласието

2021 г. беше също толкова непредвидима, колкото 2020 г., тъй като множество нови проблеми са предизвикателство за търговците на дребно. Маркетолозите ще трябва да останат гъвкави и отзивчиви към стари и нови предизвикателства, като същевременно се опитват да направят повече с по-малко. COVID-19 необратимо промени начина, по който хората откриват и пазаруват – сега добавете усложняващи се сили на варианта Omicron, прекъсвания на веригата за доставки и променливи потребителски настроения към вече сложния пъзел. Търговците на дребно, които искат да уловят натрупаното търсене, са