5 начина, по които социалното слушане изгражда осведомеността за марката, която наистина искате

Бизнесът сега трябва да е по -наясно от всякога, че просто наблюдението на социалните медии, докато се опитват да подобрят разпознаваемостта на марката, вече не е достатъчно. Вие също трябва да държите вдъхновено това, което клиентите ви наистина искат (и не искат), както и да сте в крак с най -новите тенденции в индустрията и конкуренцията. Влезте в социалното слушане. За разлика от простото наблюдение, което разглежда споменаванията и процента на ангажираност, социалното изслушване обръща внимание на настроенията