Комуникиране на вашия път към успеха

Хирурзите се подготвят психически за операция. Спортистите се подготвят психически за голямата игра. Вие също трябва да се влюбите в следващата си възможност, най-голямото си обаждане или презентация досега. Развиването на страхотни комуникативни умения ще ви отдели от останалата част от пакета. Помислете какви умения ви трябват: Майсторски техники на слушане - Наистина ли знаете от какво се нуждае вашият клиент и защо? Каква е болката му? Можете ли да го чуете в това, което той казва