Трите отчета, за които всяка B3B ООП трябва да оцелее и да процъфтява през 2 г.

Въпреки че маркетинговите лидери могат да имат достъп до хиляди точки с данни и стотици отчети, те може да не са фокусирани върху тези, които имат най-голямо въздействие върху бизнеса.