Retina AI: Използване на предсказуем AI за оптимизиране на маркетинговите кампании и установяване на жизнена стойност на клиента (CLV)

Средата се променя бързо за търговците. С новите насочени към поверителността актуализации на iOS от Apple и Chrome, които премахват бисквитките на трети страни през 2023 г. – наред с други промени – търговците трябва да адаптират играта си, за да отговарят на новите разпоредби. Една от големите промени е нарастващата стойност, открита в данните от първа страна. Марките вече трябва да разчитат на включване и данни от първа страна, за да помогнат за стимулиране на кампании. Какво представлява жизнената стойност на клиента (CLV)? Стойност за цял живот на клиента (CLV)