Обяснен е интелигентен подход към персонализирането на имейли

Маркетолозите са склонни да възприемат персонализирането на имейлите като ключ към по-високата ефективност на имейл кампаниите и го използват масово. Но ние вярваме, че мъдрият подход към персонализирането на имейли дава по-добри резултати от гледна точка на разходната ефективност. Възнамеряваме нашата статия да се разгърне от доброто старо масово изпращане на имейли до сложна персонализация на имейли, за да покажем как работят различните техники в зависимост от типа и целта на имейла. Ще дадем теорията на нашите