Обхват на продажбите: шест стратегии, които печелят сърца (и други съвети!)

Писането на бизнес писма е концепция, която се простира назад в миналото. По онова време писмата за физически продажби бяха тенденция, целяща да замести търговците от врата до врата и техните предложения. Съвременното време изисква съвременни подходи (просто погледнете промените в дисплейната реклама) и писането на писма за бизнес продажби не е изключение. Все още се прилагат някои общи принципи относно формата и елементите на доброто писмо за продажба. Въпреки това структурата и дължината на вашето бизнес писмо зависят от това