Как се променя симбиозата на традиционния и дигиталния маркетинг как купуваме нещата

Маркетинговата индустрия е дълбоко свързана с човешкото поведение, рутини и взаимодействия, което предполага след дигиталната трансформация, която претърпяхме през последните двадесет и пет години. За да ни ангажират, организациите отговориха на тази промяна, като превърнаха стратегиите за комуникация в цифрови и социални медии в основен компонент на техните бизнес маркетингови планове, но не изглежда, че традиционните канали са изоставени. Традиционни маркетингови медии като билбордове, вестници, списания, телевизия, радио или флаери заедно с дигиталния маркетинг и социалните мрежи