Как се използва прогнозният анализ в маркетинга на здравеопазването

Ефективният здравен маркетинг е ключът към свързването на потенциални пациенти с правилния лекар и лечебно заведение. Предсказуемият анализ може да помогне на търговците да достигнат до хората, за да могат да получат възможно най-добрата грижа. Инструментите могат да идентифицират сигнали, които показват от какво се нуждаят пациентите, когато търсят медицински ресурси онлайн. Глобалният прогнозен анализ на пазара на здравеопазването беше оценен на 1.8 милиарда долара през 2017 г. и се очаква да достигне 8.5 милиарда долара до 2021 г., нараствайки с темп на