Какво е разпространение на съдържание?

Съдържанието, което остава невидимо, е съдържание, което осигурява малко или никаква възвръщаемост на инвестицията и като маркетолог може би сте забелязали колко трудно става вашето съдържание да се вижда дори от част от аудиторията, за която сте работили толкова много през последните няколко години. За съжаление, бъдещето вероятно ще има повече от същото: Facebook наскоро обяви, че целта му е да ограничи органичния обхват на марките