Acquire.io: Единна платформа за ангажиране на клиентите

Клиентите са жизнената сила на всеки бизнес. И все пак само няколко компании могат да се справят с променящите се изисквания, оставяйки огромна възможност за фирми, които са готови да инвестират в опит на клиентите и да подобрят своя пазарен дял. Не е изненадващо, че управлението на CX се очертава като основен приоритет за бизнес лидерите, които отделят все по-голямо количество ресурси, за да го използват. Без подходящата технология обаче не е възможно да се постигне