Големи данни и маркетинг: Голям проблем или голяма възможност?

Всеки бизнес, който се занимава директно с клиенти, иска да се увери, че може да привлече и поддържа клиент възможно най-ефективно и бързо. Днешният свят предлага много допирни точки - традиционните канали за директна поща и електронна поща, а сега и много повече чрез мрежата и новите сайтове за социални медии, които сякаш изникват всеки ден. Големите данни представляват едновременно предизвикателство и възможност за търговците, които се опитват да се свържат и да се ангажират с клиентите. Това