Предприятия, използващи социалните медии за прогнозиране на търсенето: PepsiCo

Потребителското търсене днес се променя по-бързо от всякога. В резултат на това стартирането на нови продукти се проваля с изключително високи темпове. В крайна сметка, за точна оценка на пазара и прогнозиране на търсенето са необходими терабайта данни, които варират от номера на пунктовете за продажба, транзакции на електронна търговия, истории на изчерпаност, средни цени, промоционално планиране, специални събития, модели на времето много други фактори. Като допълнение към това, повечето предприятия продължават да игнорират значението на прилагането на онлайн потребителски диалог за прогнозиране на бъдещи покупки