Утопичното бъдеще на продажбите на канали

Партньорите по канали и дистрибуторите с добавена стойност (VAR) са червенокосата пасинка (третирана без благосклонността на първородството), когато става въпрос за привличане на вниманието и ресурси от производителите на безбройните продукти, които продават. Те са последните, които се обучават и първите, които отговарят за спазването на своите квоти. С ограничени маркетингови бюджети и остарели инструменти за продажби, те се борят ефективно да комуникират защо продуктите са уникални и различни. Какво представляват продажбите по канали? Метод