Преодоляване на разделението на традиционната цифрова реклама

Навиците на медийно потребление се промениха драстично през последните пет години и рекламните кампании се развиват, за да вървят в крак. Днес рекламните долари се преразпределят от офлайн канали като телевизия, печат и радио към цифрови и програмни покупки на реклами. Много марки обаче не са сигурни относно пренасочването на изпитани методи за медийните си планове към цифрови. Очаква се телевизията все още да представлява повече от една трета (34.7%) от глобалното медийно потребление до 2017 г., макар и време