Какво е Neuro Design?

Neuro Design е нова и нарастваща област, която прилага прозрения от науките за ума, за да помогне за изработването на по-ефективни дизайни. Тези прозрения могат да дойдат от два основни източника: Общите принципи на най-добрите практики на Neuro Design, които са получени от академични изследвания върху човешката зрителна система и психологията на зрението. Те включват неща като кои области от нашето зрително поле са по-чувствителни към забелязването на визуални елементи, като по този начин помагат на дизайнерите да съставят