Трансформиране на вашите продажби чрез подход с много нишки

Бях поканен да участвам в неотдавнашна дискусия на конференцията за продуктивност на продажбите в Атланта на Асоциацията за управление на продажбите. Сесията беше фокусирана върху трансформацията на продажбите, като участниците в дискусията предоставиха своите мисли и идеи за най-добрите практики и критичните фактори за успех. Една от първите дискусионни точки се опита да дефинира самия термин. Какво представлява трансформацията на продажбите? Прекалено ли е използвана и евентуално свръх? Общият консенсус беше, че за разлика от ефективността на продажбите или възможностите,