Нарастващият прилив на VR в издателската дейност и маркетинга

От началото на съвременния маркетинг марките разбират, че създаването на връзка с крайните потребители е сърцевината на успешната маркетингова стратегия - създаването на нещо, което предизвиква емоция или осигурява преживяване, често има най-трайното впечатление. Тъй като търговците все повече се обръщат към цифровите и мобилните тактики, възможността за свързване с крайни потребители по потапящ начин намаля. Обещанието за виртуална реалност (VR) като завладяващо преживяване обаче е включено