Перфектните данни са невъзможни

Маркетингът в модерната епоха е нещо смешно; докато уеб базираните маркетингови кампании са много по-лесни за проследяване от традиционните кампании, има толкова много налична информация, че хората могат да бъдат парализирани в търсене на повече данни и 100% точна информация. За някои времето, спестено от възможността бързо да открият броя на хората, които са видели тяхната онлайн реклама през даден месец, се отрича от времето