Как изпълнителните директори могат да използват анализа на данни за подобряване на ефективността

Намаляващите разходи и нарастващата усъвършенстваност на методите за анализ на данни позволиха дори на нови стартиращи компании и малки предприятия да се възползват от предимствата на превъзходното прозрение и засиленото разбиране. Анализът на данни е мощен инструмент, който има потенциал да подобри ефективността, да подобри взаимоотношенията с клиентите и да гарантира, че фирмите са в състояние да идентифицират и решават потенциални проблеми с по-голяма лекота. Научаването на малко повече за най-новите инструменти и методи за анализ гарантира, че най-новите ресурси и решения