Големите данни тласкат маркетинга в реално време

Маркетолозите винаги са се стремили да достигнат до своите клиенти в точния момент - и да го направят преди своите конкуренти. С появата на Интернет и анализи в реално време, сроковете за уместност на вашите клиенти намаляват. Сега Big Data прави маркетинга още по-бърз, по-отзивчив и по-личен от всякога. Огромното количество информация и изчислителна мощ от облака, която е все по-достъпна и достъпна, означава това

Данните сочат към изненада Супербоул търговски победител

Най-ефективните реклами на Super Bowl може да не са тези, които мислите. Докато способността ни да събираме данни нараства, способността ни да разбираме данни все още наваксва. В Perscio нашият екип от изследователи на данни направи по-задълбочен анализ на активността в Twitter по време на Super Bowl и установи, че най-популярните реклами не са непременно тези, които получават най-добри резултати. Също така, в края на тази статия има интерактивен изглед на