5 начина, базирани на облак Системи за управление на поръчки ви помагат да се приближите до клиентите си

2016 ще бъде годината на B2B клиента. Компаниите от всички отрасли започват да осъзнават важността на предоставянето на персонализирано, ориентирано към клиентите съдържание и отговаряне на нуждите на купувачите, за да остане актуално. B2B компаниите откриват необходимостта да коригират своите маркетингови стратегии за продукти, за да успокоят подобно на B2C поведение на пазаруване на купувачи от по-младо поколение. Факсовете, каталозите и кол центровете изчезват в B2B света, тъй като електронната търговия се развива, за да отговори по-добре на променящите се нужди на купувачите.