Дигитални книги за продажби и новата ера на продажба

В днешната продажна среда безброй предизвикателства могат да попречат на лидерите в продажбите да помагат на екипите си да постигнат целите си. От бавното ново време за увеличаване на продажбите до разединени системи, търговските представители отделят повече време за административни задачи и по-малко време за реални продажби. За да ускорят растежа, да намалят неефективността в рамките на дадена организация и да намалят оборота в продажбите, ръководителите на продажби трябва да установят процеси, които са гъвкави и адаптивни. Дигиталните книги за продажби са неразделна част