Значението на възможностите за продажба

Докато технологията за подпомагане на продажбите доказано увеличава приходите с 66%, 93% от компаниите все още не са внедрили платформа за подпомагане на продажбите. Това често се дължи на митовете за възможностите за продажба, които са скъпи, сложни за внедряване и ниски нива на приемане. Преди да се потопите в предимствата на платформата за активиране на продажбите и какво прави тя, нека първо да се потопим в това, което е активирането на продажбите и защо е важно. Какво представлява активирането на продажбите? Според Forrester Consulting,