Резултати от проучването: Как маркетолозите реагират на пандемията и блокировките?

Тъй като заключването намалява и повече служители се връщат обратно в офиса, ние се интересувахме от разследването на предизвикателствата, пред които е изправен малкият бизнес поради пандемията Covid-19, какво правят при заключването, за да развият своя бизнес, всяко повишаване на уменията, което са направили , технологията, която са използвали през това време, и какви са техните планове и перспективи за бъдещето. Екипът от Tech.co изследва 100 малки фирми за това как са се справили по време на заключването. 80% от