3 урока от наистина ориентирани към клиента компании

Събирането на обратна връзка с клиентите е очевидната първа стъпка в осигуряването на оптимално клиентско изживяване. Но това е само първата стъпка. Нищо не се постига, освен ако обратната връзка не води до някакъв вид действия. Твърде често се събират отзиви, агрегират се в база данни с отговори, анализират се с течение на времето, генерират се отчети и в крайна сметка се прави презентация, препоръчваща промени. Дотогава клиентите, предоставили обратната връзка, са установили, че нищо не се прави с техния принос и те са го направили