Влиянието на микромоментите върху пътуването на потребителите

Гореща маркетингова тенденция, за която започнахме да чуваме все повече и повече, са микромоменти. Понастоящем микромоментите влияят върху поведението и очакванията на купувача и променят начина, по който потребителите пазаруват в различните отрасли. Но какво точно представляват микромоментите? По какви начини те оформят пътуването на потребителите? Важно е да разберете колко много нова е идеята за микро-моментите в света на дигиталния маркетинг. Помислете с Google, водеща такса за изследване на начините, по които технологията на смартфона революционизира