Защо обучението е водещ инструмент за ангажиране за маркетинговите специалисти

През последните години наблюдаваме невероятен ръст в маркетинга на съдържание - почти всички се качват на борда. В действителност, според Content Marketing Institute, 86% от B2B маркетолозите и 77% от B2C маркетолозите използват маркетинг на съдържание. Но интелигентните организации извеждат стратегията си за маркетинг на съдържание на следващо ниво и включват онлайн учебно съдържание. Защо? Хората са гладни за образователно съдържание, нетърпеливи да научат все повече и повече. Според Ambient Insight Report, световният пазар за