5 Резолюции за онлайн маркетинг за 2014 г.

Началото на нова година винаги носи със себе си нови маркетингови планове, бюджети и съживено вълнение за възможностите, които очакват всеки бизнес. Ако отговаряте за маркетинга във вашата компания, потенциалът всъщност може да бъде непосилен. За щастие имаме няколко предложения, които да ви помогнат да развиете вашата марка и онлайн след 2014 г. Ето 5 решения за онлайн маркетинг, които да приемете днес: 1. Увеличете своя маркетинг на съдържанието за 2014 г., за да