SMS маркетинг и неговите удивителни предимства

SMS (система за кратки съобщения) е основно друга дума за текстови съобщения. И повечето от собствениците на фирми не знаят, но изпращането на текстови съобщения е също толкова важно за други начини на маркетинг, като маркетинг в социалните медии или маркетинг чрез използване на брошури. Ползите, свързани със SMS маркетинга, са отговорни за това, че това е един от най-добрите решения за различните видове бизнес, които се радват да достигнат до повече клиенти. Известно е, че SMS