Защо всеки бизнес за електронна търговия се нуждае от инструмент за динамично ценообразуване?

Всички знаем, че успехът в тази нова ера на цифровата търговия зависи от различни фактори, така че прилагането на правилните инструменти е от решаващо значение. Цената продължава да бъде определящ фактор при вземане на решение за покупка. Едно от големите предизвикателства, пред които е изправен бизнесът за електронна търговия в днешно време, е адаптирането на цените им да съответстват на това, което клиентите им търсят по всяко време. Това прави инструмент за динамично ценообразуване жизненоважен за онлайн магазините. Динамични ценови стратегии, в допълнение към