Как да използваме Анализ на пътуванията на клиентите, за да оптимизираме маркетинговите си усилия за генериране на търсене

За да оптимизирате успешно маркетинговите си усилия за генериране на търсене, имате нужда от видимост във всяка стъпка от пътуванията на вашите клиенти и от средства за проследяване и анализ на техните данни, за да разберете какво ги мотивира сега и в бъдеще. Как правиш това? За щастие, анализите на пътуванията на клиентите осигуряват ценна информация за поведенческите модели и предпочитания на посетителите през цялото им пътуване. Тези прозрения ви позволяват да създадете подобрено клиентско изживяване, което мотивира посетителите да достигнат