Как външните търговци успяват в Китай

През 2016 г. Китай беше един от най-сложните, завладяващи и цифрово свързани пазари в света, но тъй като светът продължава да се свързва виртуално, възможностите в Китай могат да станат по-достъпни за международните компании. App Annie наскоро публикува доклад за мобилния импулс, подчертавайки Китай като един от най-големите двигатели на растеж на приходите от магазини за приложения. Междувременно Киберпространствената администрация на Китай разпореди магазините за приложения да се регистрират в правителството