Защо екипите по продажби и маркетинг се нуждаят от ERP в облак

Лидерите по маркетинг и продажби са неразделни компоненти в управлението на приходите на компанията. Маркетинговият отдел играе жизненоважна роля за популяризирането на бизнеса, детайлизирането на предложенията му и установяването на неговите диференциатори. Маркетингът също така генерира интерес към продукта и създава потенциални клиенти или перспективи. В съгласие търговските екипи се фокусират върху превръщането на перспективите в плащащите клиенти. Функциите са тясно преплетени и са от решаващо значение за цялостния успех на бизнеса. Предвид въздействието на продажбите и маркетинга върху