Успехът във Facebook Marketing използва подход „Всички източници на данни на палубата“

За търговците Facebook е 800-килограмовата горила в стаята. Изследователският център Pew казва, че близо 80% от американците, които са онлайн, използват Facebook, повече от два пъти повече от тези, които използват Twitter, Instagram, Pinterest или LinkedIn. Потребителите на Facebook също са силно ангажирани, като повече от три четвърти от тях посещават сайта ежедневно и повече от половината влизат по няколко пъти на ден. Броят на активните месечни потребители на Facebook по света е приблизително 2 милиарда. Но за търговците,