Как подходът към интелигентен подход към изкуствения интелект ограничава пристрастните набори от данни

Решенията, задвижвани от AI, се нуждаят от набори от данни, за да бъдат ефективни. И създаването на тези набори от данни е изпълнено с проблем с имплицитно пристрастие на систематично ниво. Всички хора страдат от пристрастия (както съзнателни, така и несъзнателни). Пристрастията могат да приемат различни форми: географски, езикови, социално-икономически, сексистки и расистки. И тези систематични отклонения са запечатани в данни, което може да доведе до продукти на ИИ, които увековечават и увеличават пристрастията. Организациите се нуждаят от внимателен подход за смекчаване