Защо маркетинговите и ИТ екипите трябва да споделят отговорностите си за киберсигурност

Пандемията засили необходимостта всеки отдел в една организация да обръща повече внимание на киберсигурността. Това има смисъл, нали? Колкото повече технологии използваме в нашите процеси и ежедневна работа, толкова по-уязвими бихме могли да бъдем за нарушение. Но приемането на по-добри практики за киберсигурност трябва да започне с добре запознати маркетингови екипи. Киберсигурността обикновено е грижа за лидерите на информационните технологии (ИТ), главните служители по информационна сигурност (CISO) и главните технологични директори (CTO)