Точкуване на социална ангажираност

Повечето търговци разбират колко е важно да се използват социалните медии за взаимодействие с клиенти, изграждане на осведоменост за марката и генериране на потенциални клиенти, но много компании все още се борят. Как ангажирате перспективите на лично ниво, демонстрирате стойността на вашата компания и в крайна сметка ги превръщате в клиенти? За бизнеса няма голяма стойност да имате хиляди последователи в Twitter, ако никой не купува от вас. Това се свежда до измерване на резултатите и лесно разпознаване дали това, което правите