YMYL Акроними

YMYL

YMYL е съкращението за Вашите пари или Вашият живот.

Съдържанието на вашите пари или живот (YMYL) е вид информация, която, ако бъде представена неточно, невярно или измамно, може пряко да повлияе на читателя щастие, здраве, безопасност или финансова стабилност.

С други думи, залогът е голям за този тип съдържание. Ако създадете YMYL страница с лош съвет или лоша информация, това може да повлияе на живота и препитанието на хората.

Google приема това съдържание много, много сериозно. Експертите със съответния опит трябва да напишат YMYL съдържание.

Източник: Semrush