WYSIWYG Акроними

WYSIWYG

WYSIWYG е съкращението за Какво виждате е това, което получавате.

Система, в която софтуерът за редактиране позволява съдържанието да се редактира във форма, наподобяваща външния му вид, когато се отпечатва или показва като завършен продукт, като отпечатан документ, уеб страница или слайд презентация.